Het netwerk van sporen in Nederland is een hoogwaardig systeem.Zowel bij de trein, tram als metro komen verschillende disciplines aan de orde. Wissels, seinen, bovenleidingen en overwegen zijn een greep uit de techniek die men langs de baan tegen komt. Akdag Infra B.V. heeft als doel, het leggen en monteren van kabels en leidingen die voorkomen in de ondergrondse infrastructuur, zowel langs de openbare weg alsmede op het terrein van de railinfrastructuur. Daarnaast worden ook werkzaamheden in de GWW sector verricht. Naast het graven en leggen van de kabels gaat het maken van spoorkruisingen gelijk mee op. Akdag Infra B.V. heeft boorploegen in dienst met een ruime ervaring in het maken van spoorkruisingen. Open front boringen tot 200 mm worden lopende het project meegenomen. De combinatie van boorervaring met bodemkunde maakt het dat wij een betrouwbare partner zijn op het gebied van boringen. Akdag Infra B.V. heeft een groot aantal ploegen die gewend zijn om langs de spoorbaan te werken. Onder leiding van een Voorman Kabelwerken zijn de kabelploegen uitgerust met moderne gereedschappen om de kabelwerken goed en volgens de strenge eisen van Pro Rail uit te voeren. Of het nu gaat om nieuwbouw of ombouwprojecten, onze graafploegen met hun jarenlange ervaring zorgen er voor dat het project veilig en goed wordt ingevuld. Het werken in buitendienststellingen zowel door de weeks, in de nacht of in het weekend, het zijn zaken die voor de medewerkers van Oers Infratechniek, geen enkel bezwaar vormen. Onderdeel bij het aanbrengen van kabels is ook het plaatsen van diverse soorten kasten. Vanaf de fundatie tot aan het plaatsen van alle voorkomende kasten. Samen met het leggen van de diverse kabels komt ook de montage aan de orde. Akdag Infra B.V. heeft gecertificeerde monteurs die langs de baan mogen werken. Of het nu gaat om seinwezen of 3KV kabels, de monteurs zijn gecertificeerd volgens de laatste eisen die door Pro Rail gesteld worden. Ook op het gebied van de glasvezeltechniek is er een ruime ervaring aanwezig Zowel het inblazen van de glasvezelkabel als het afmonteren in de ruimtes zijn voor onze monteurs geen probleem.